فسازان - غلتک سازان سپاهان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فسازان
نماد 30 رقمی غلتک سازان سپاهان
کد 5 رقمی نماد FSAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1FSAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت غلتک سازان سپاهان
نام لاتین شرکت GhaltakSaznSepahan
کد 4 رقمی شرکت FSAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1FSAZ0002
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه