نهال - صندوق س. طلای سرخ نوویرا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی نهال
نماد 30 رقمی صندوق س. طلای سرخ نوویرا
کد 5 رقمی نماد NAHL1
کد 12 رقمی نماد IRTKNAHL0001
نوع اوراق صندوق
نام شرکت صندوق س. طلای سرخ نوویرا
نام لاتین شرکت Novira R. Gold ETF
کد 4 رقمی شرکت NAHL
کد 12 رقمی شرکت IRTKNAHL0009
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام