ثقزوی - شرکت عمران و سازندگی قزوین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ثقزوی
نماد 30 رقمی شرکت عمران و سازندگی قزوین
کد 5 رقمی نماد QAZP1
کد 12 رقمی نماد IRO7QAZP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شرکت عمران و سازندگی قزوین
نام لاتین شرکت Qazvin Const.
کد 4 رقمی شرکت QAZP
کد 12 رقمی شرکت IRO7QAZP0006
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیرگروه املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده