تجلی - تجلی توسعه معادن و فلزات

آخرین تغییرات

1402/12/12 12:29:55
آخرین قیمت 2328.0000 4.02
اولین قیمت 2215 -1.03
بیشترین قیمت 2328.0000 4.02
کمترین قیمت 2215.0000 -1.03
قیمت پایانی 2293 2.46
قیمت پایانی روز قبل 2238
حداکثر قیمت مجاز 2349.00 4.96
حداقل قیمت مجاز 2127.00 -4.96
تعداد معاملات 262
حجم معاملات 4437607
ارزش معاملات 10176165367
میانگین حجم ماه 6180532

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 2429996 2007611
حجم فروش 4437607 0
تعداد خرید 89 3
تعداد فروش 121 0

شناسه سهام

نماد فارسی تجلی
نماد 30 رقمی تجلی توسعه معادن و فلزات
کد 5 رقمی نماد TMMZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3TMMZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات
نام لاتین شرکت TajaliMines&Metals
کد 4 رقمی شرکت TMMZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3TMMZ0006
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج سایر کانه های فلزی