تجلی - تجلی توسعه معادن و فلزات

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تجلی
نماد 30 رقمی تجلی توسعه معادن و فلزات
کد 5 رقمی نماد TMMZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3TMMZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات
نام لاتین شرکت TajaliMines&Metals
کد 4 رقمی شرکت TMMZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3TMMZ0006
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج سایر کانه های فلزی