تکیمیا - تامین سرمایه کیمیا

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1401/08/12 03:29:59
آخرین قیمت 1000.0000 0
اولین قیمت 1000.0000 0
بیشترین قیمت 1000.0000 0
کمترین قیمت 1000.0000 0
قیمت پایانی 1000.0000 0
قیمت پایانی روز قبل 1000.0000
حداکثر قیمت مجاز 1050.0000 5
حداقل قیمت مجاز 950.0000 -5
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 0 0
تعداد فروش 0 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی تکیمیا
نماد 30 رقمی تامین سرمایه کیمیا
کد 5 رقمی نماد Z0801
کد 12 رقمی نماد IRO3Z0800001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تامین سرمایه کیمیا
نام لاتین شرکت Kimiya Investment
کد 4 رقمی شرکت Z080
کد 12 رقمی شرکت IRO3Z0800004
بازار فرابورس
کد تابلو 5
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

تبادل نظر