سصوفی - سیمان‌ صوفیان‌

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:29:46
آخرین قیمت 35400 -0.56
اولین قیمت 35970 1.04
بیشترین قیمت 35970.0000 1.04
کمترین قیمت 35210.0000 -1.1
قیمت پایانی 35420 -0.51
قیمت پایانی روز قبل 35600
حداکثر قیمت مجاز 38090.00 6.99
حداقل قیمت مجاز 33110.00 -6.99
تعداد معاملات 199
حجم معاملات 525692
ارزش معاملات 18618853840
میانگین حجم ماه 760288

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 515692 10000
حجم فروش 373681 152011
تعداد خرید 57 1
تعداد فروش 89 3

شناسه سهام

نماد فارسی سصوفی
نماد 30 رقمی سیمان‌ صوفیان‌
کد 5 رقمی نماد SSOF1
کد 12 رقمی نماد IRO1SSOF0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان‌ صوفیان‌
نام لاتین شرکت Soufian Cement
کد 4 رقمی شرکت SSOF
کد 12 رقمی شرکت IRO1SSOF0005
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ