سصوفی - سیمان‌ صوفیان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سصوفی
نماد 30 رقمی سیمان‌ صوفیان‌
کد 5 رقمی نماد SSOF1
کد 12 رقمی نماد IRO1SSOF0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان‌ صوفیان‌
نام لاتین شرکت Soufian Cement
کد 4 رقمی شرکت SSOF
کد 12 رقمی شرکت IRO1SSOF0005
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ