زاگرس - پتروشیمی زاگرس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زاگرس
نماد 30 رقمی پتروشیمی زاگرس
کد 5 رقمی نماد PZGZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3PZGZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی زاگرس
نام لاتین شرکت S*Zagros Petro.
کد 4 رقمی شرکت PZGZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3PZGZ0003
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود