حسیر - ریل سیر کوثر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حسیر
نماد 30 رقمی ریل سیر کوثر
کد 5 رقمی نماد RSKZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3RSKZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ریل سیر کوثر
نام لاتین شرکت Rail Sair Kosar
کد 4 رقمی شرکت RSKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3RSKZ0004
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن