وآذر - سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وآذر
نماد 30 رقمی سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
کد 5 رقمی نماد TAZB1
کد 12 رقمی نماد IRO1TAZB0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
نام لاتین شرکت Azarbayjan Inv.
کد 4 رقمی شرکت TAZB
کد 12 رقمی شرکت IRO1TAZB0005
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیرگروه سایر فعالیت های املاک و مستغلات