آخرین تغییرات

1402/12/08 12:29:00
آخرین قیمت 2370.0000 0.64
اولین قیمت 2286.0000 -2.93
بیشترین قیمت 2444.0000 3.78
کمترین قیمت 2286.0000 -2.93
قیمت پایانی 2412.0000 2.42
قیمت پایانی روز قبل 2355.0000
حداکثر قیمت مجاز 2580.0000 9.55
حداقل قیمت مجاز 2244.0000 -4.71
تعداد معاملات 481
حجم معاملات 29365465
ارزش معاملات 70833053475.0000
میانگین حجم ماه 30327871

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 29342874 22591
حجم فروش 15010487 14354978
تعداد خرید 84 1
تعداد فروش 172 2

شناسه سهام

نماد فارسی ملت
نماد 30 رقمی بیمه ملت
کد 5 رقمی نماد BMEL1
کد 12 رقمی نماد IRO1BMEL0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه ملت
نام لاتین شرکت Mellat Insur.
کد 4 رقمی شرکت BMEL
کد 12 رقمی شرکت IRO1BMEL0004
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی