شیشه153ن - گواهی شیشه فلوت2بیرنگAآسا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شیشه153ن
نماد 30 رقمی گواهی شیشه فلوت2بیرنگAآسا
کد 5 رقمی نماد L1531
کد 12 رقمی نماد IRK2GLAS1531
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی شیشه فلوت2بیرنگAآسا
نام لاتین شرکت Glass Commodity153
کد 4 رقمی شرکت GLAS
کد 12 رقمی شرکت IRK2GLAS1531
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه