شراز - پالایش نفت شیراز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شراز
نماد 30 رقمی پالایش نفت شیراز
کد 5 رقمی نماد PRZZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1PRZZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پالایش نفت شیراز
نام لاتین شرکت Palayesh Naft
کد 4 رقمی شرکت PRZZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1PRZZ0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی