اسیاتک - انتقال داده های آسیاتک

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اسیاتک
نماد 30 رقمی انتقال داده های آسیاتک
کد 5 رقمی نماد ASTC1
کد 12 رقمی نماد IRO1ASTC0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت انتقال داده های آسیاتک
نام لاتین شرکت Asiatech
کد 4 رقمی شرکت ASTC
کد 12 رقمی شرکت IRO1ASTC0003
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه اطلاعات و ارتباطات
زیرگروه خدمات ارزش افزوده