غگلپا - شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غگلپا
نماد 30 رقمی شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
کد 5 رقمی نماد PGPZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3PGPZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
نام لاتین شرکت Pegah Golpayegan
کد 4 رقمی شرکت PGPZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3PGPZ0005
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید لبنیات