کیمیا - ص. معدنی کیمیای زنجان گستران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کیمیا
نماد 30 رقمی ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
کد 5 رقمی نماد KZGZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1KZGZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
نام لاتین شرکت Kimia Zanjan Co
کد 4 رقمی شرکت KZGZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1KZGZ0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن