سیلام - سیمان‌ ایلام‌

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:29:59
آخرین قیمت 18270 -3.18
اولین قیمت 19150 1.48
بیشترین قیمت 19150.0000 1.48
کمترین قیمت 18260 -3.23
قیمت پایانی 18590 -1.48
قیمت پایانی روز قبل 18870
حداکثر قیمت مجاز 19810.00 4.98
حداقل قیمت مجاز 17930.00 -4.98
تعداد معاملات 650
حجم معاملات 2315891
ارزش معاملات 43061829360
میانگین حجم ماه 5559115

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 2290891 25000
حجم فروش 2295891 20000
تعداد خرید 290 1
تعداد فروش 110 1

شناسه سهام

نماد فارسی سیلام
نماد 30 رقمی سیمان‌ ایلام‌
کد 5 رقمی نماد SEIL1
کد 12 رقمی نماد IRO1SEIL0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان‌ ایلام‌
نام لاتین شرکت Ilam Cement
کد 4 رقمی شرکت SEIL
کد 12 رقمی شرکت IRO1SEIL0001
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 1
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ