آبفا اصفهان - م.م. طرح و تحقیقات آبفا اصفهان

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 0001/01/02 04:30:00
آخرین قیمت 0 -100
اولین قیمت 0 -100
بیشترین قیمت 0 -100
کمترین قیمت 0 -100
قیمت پایانی 10000.0000 0
قیمت پایانی روز قبل 10000.0000
حداکثر قیمت مجاز 0.0000 -100
حداقل قیمت مجاز 0.0000 -100
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 0 0
تعداد فروش 0 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی آبفا اصفهان
نماد 30 رقمی م.م. طرح و تحقیقات آبفا اصفهان
کد 5 رقمی نماد Z0691
کد 12 رقمی نماد IRO3Z0690001
نام شرکت م.م. طرح و تحقیقات آبفا اصفهان
نام لاتین شرکت Isfahan W.W.C.E
کد 4 رقمی شرکت Z069
کد 12 رقمی شرکت IRO3Z0690009
بازار بازار سوم فرابورس
کد تابلو 5
گروه خدمات فنی و مهندسی
زیرگروه سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی

تبادل نظر