خلنت - لنت‌ ترمزایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خلنت
نماد 30 رقمی لنت‌ ترمزایران‌
کد 5 رقمی نماد LENT1
کد 12 رقمی نماد IRO1LENT0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لنت‌ ترمزایران‌
نام لاتین شرکت Iran Brake L.
کد 4 رقمی شرکت LENT
کد 12 رقمی شرکت IRO1LENT0003
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری