پردیس - سرمایه گذاری پردیس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پردیس
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری پردیس
کد 5 رقمی نماد AYEG1
کد 12 رقمی نماد IRO1AYEG0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری پردیس
نام لاتین شرکت Pardis Invsetment
کد 4 رقمی شرکت AYEG
کد 12 رقمی شرکت IRO1AYEG0008
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی