رویش - ص.س.جسورانه رویش لوتوس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی رویش
نماد 30 رقمی ص.س.جسورانه رویش لوتوس
کد 5 رقمی نماد VC011
کد 12 رقمی نماد IRT3VC010001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت ص.س.جسورانه رویش لوتوس
نام لاتین شرکت Rooyesh Lot VCF-VR
کد 4 رقمی شرکت VC01
کد 12 رقمی شرکت IRT3VC010009
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه