قزوین - کارخانجات‌ قند قزوین‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قزوین
نماد 30 رقمی کارخانجات‌ قند قزوین‌
کد 5 رقمی نماد GGAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1GGAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کارخانجات‌ قند قزوین‌
نام لاتین شرکت Ghazvin Sugar
کد 4 رقمی شرکت GGAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1GGAZ0005
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر