شساخت - مهندسی و ساختمان صنایع نفت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شساخت
نماد 30 رقمی مهندسی و ساختمان صنایع نفت
کد 5 رقمی نماد OECP1
کد 12 رقمی نماد IRO7OECP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
نام لاتین شرکت Oil Engr. Constr
کد 4 رقمی شرکت OECP
کد 12 رقمی شرکت IRO7OECP0001
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
زیرگروه خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف