دهدشت - صنایع پتروشیمی دهدشت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دهدشت
نماد 30 رقمی صنایع پتروشیمی دهدشت
کد 5 رقمی نماد PDHP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PDHP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
نام لاتین شرکت Dehdasht Petro.
کد 4 رقمی شرکت PDHP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PDHP0006
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود