افق ملت - صندوق س در سهام افق ملت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی افق ملت
نماد 30 رقمی صندوق س در سهام افق ملت
کد 5 رقمی نماد OMEL1
کد 12 رقمی نماد IRT1OMEL0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س در سهام افق ملت
نام لاتین شرکت OfoghMellat.ETF
کد 4 رقمی شرکت OMEL
کد 12 رقمی شرکت IRT1OMEL0008
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام