همای - صندوق س همای آگاه-ثابت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی همای
نماد 30 رقمی صندوق س همای آگاه-ثابت
کد 5 رقمی نماد HOMA1
کد 12 رقمی نماد IRT1HOMA0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س همای آگاه-ثابت
نام لاتین شرکت Homaye Agah ETF
کد 4 رقمی شرکت HOMA
کد 12 رقمی شرکت IRT1HOMA0008
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت