صرازی505 - صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18%

آخرین تغییرات

1402/12/12 06:10:45
آخرین قیمت 1000000 0
اولین قیمت 1000000 0
بیشترین قیمت 1000000 0
کمترین قیمت 1000000 0
قیمت پایانی 1000000 0
قیمت پایانی روز قبل 1000000
حداکثر قیمت مجاز 1050000.00 5
حداقل قیمت مجاز 950000.00 -5
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 0 0
تعداد فروش 0 0

شناسه سهام

نماد فارسی صرازی505
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AD4Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6AD040551
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Sokuk Kerazi
کد 4 رقمی شرکت AD04
کد 12 رقمی شرکت IRB6AD040559
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه