فجهان062 - مرابحه جهان فولاد-آرمان060501

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/05/02 06:11:46
آخرین قیمت 1000000 -0.01
اولین قیمت 1000000 -0.01
بیشترین قیمت 1000000 -0.01
کمترین قیمت 1000000 -0.01
قیمت پایانی 1000090 0
قیمت پایانی روز قبل 1000090
حداکثر قیمت مجاز 1050090.00 5
حداقل قیمت مجاز 950090.00 -5
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 0 0
تعداد فروش 0 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی فجهان062
نماد 30 رقمی مرابحه جهان فولاد-آرمان060501
کد 5 رقمی نماد JH021
کد 12 رقمی نماد IRB3JH020651
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه جهان فولاد-آرمان060501
نام لاتین شرکت S.Jahan2MRB270723
کد 4 رقمی شرکت JH02
کد 12 رقمی شرکت IRB3JH020650
بازار بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه

تبادل نظر