کاریز - بیمه زندگی کاریزما50%تادیه

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:22:52
آخرین قیمت 3010.0000 -1.92
اولین قیمت 3001 -2.22
بیشترین قیمت 3020.0000 -1.6
کمترین قیمت 2987.0000 -2.67
قیمت پایانی 3001 -2.22
قیمت پایانی روز قبل 3069
حداکثر قیمت مجاز 3161.00 3
حداقل قیمت مجاز 2977.00 -3
تعداد معاملات 48
حجم معاملات 2675917
ارزش معاملات 8029989771
میانگین حجم ماه 2245744

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 1781410 894507
حجم فروش 2675917 0
تعداد خرید 6 2
تعداد فروش 17 0

شناسه سهام

نماد فارسی کاریز
نماد 30 رقمی بیمه زندگی کاریزما50%تادیه
کد 5 رقمی نماد CMIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO7CMIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه زندگی کاریزما50%تادیه
نام لاتین شرکت Charisma Insur.
کد 4 رقمی شرکت CMIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO7CMIZ0007
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه زندگی