کارین - صندوق س نگین سامان-ثابت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کارین
نماد 30 رقمی صندوق س نگین سامان-ثابت
کد 5 رقمی نماد KRIN1
کد 12 رقمی نماد IRT1KRIN0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س نگین سامان-ثابت
نام لاتین شرکت Negin Saman ETF
کد 4 رقمی شرکت KRIN
کد 12 رقمی شرکت IRT1KRIN0001
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت