مشهد406 - مشارکت ش مشهد406-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مشهد406
نماد 30 رقمی مشارکت ش مشهد406-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AC7Q1
کد 12 رقمی نماد IRB5AC070461
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش مشهد406-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Mashhad 406
کد 4 رقمی شرکت AC07
کد 12 رقمی شرکت IRB5AC070467
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه پیمانکاری صنعتی
زیرگروه ساختمان و مهندسی عمران