حپترو - حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حپترو
نماد 30 رقمی حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
کد 5 رقمی نماد HJPT1
کد 12 رقمی نماد IRO1HJPT0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
نام لاتین شرکت Petr. Tran.
کد 4 رقمی شرکت HJPT
کد 12 رقمی شرکت IRO1HJPT0002
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه حمل و نقل بار زمینی