غفارس - شیر پاستوریزه پگاه فارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غفارس
نماد 30 رقمی شیر پاستوریزه پگاه فارس
کد 5 رقمی نماد GFRZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3GFRZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
نام لاتین شرکت Pegah Fars Co.
کد 4 رقمی شرکت GFRZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3GFRZ0005
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید لبنیات