لطیف - محصولات کاغذی لطیف

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی لطیف
نماد 30 رقمی محصولات کاغذی لطیف
کد 5 رقمی نماد LPCZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3LPCZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت محصولات کاغذی لطیف
نام لاتین شرکت Latif Paper
کد 4 رقمی شرکت LPCZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3LPCZ0003
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه محصولات کاغذی
زیرگروه تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا