بمیلا - توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بمیلا
نماد 30 رقمی توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
کد 5 رقمی نماد MILP1
کد 12 رقمی نماد IRO7MILP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
نام لاتین شرکت Ahan&Folad Co.
کد 4 رقمی شرکت MILP
کد 12 رقمی شرکت IRO7MILP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
زیرگروه عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد