آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی درازی
نماد 30 رقمی پخش رازی
کد 5 رقمی نماد PSRZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3PSRZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پخش رازی
نام لاتین شرکت Pakhsh Razi
کد 4 رقمی شرکت PSRZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3PSRZ0009
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید سایر محصولات دارویی