شاملا - معدنی‌ املاح‌ ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شاملا
نماد 30 رقمی معدنی‌ املاح‌ ایران‌
کد 5 رقمی نماد AMLH1
کد 12 رقمی نماد IRO1AMLH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت معدنی‌ املاح‌ ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Amlah
کد 4 رقمی شرکت AMLH
کد 12 رقمی شرکت IRO1AMLH0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود