آواپارس - بیمه اتکایی آوای پارس70% تادیه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آواپارس
نماد 30 رقمی بیمه اتکایی آوای پارس70% تادیه
کد 5 رقمی نماد AVPP1
کد 12 رقمی نماد IRO7AVPP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه اتکایی آوای پارس70% تادیه
نام لاتین شرکت Ava Pars Reins
کد 4 رقمی شرکت AVPP
کد 12 رقمی شرکت IRO7AVPP0001
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی