وآتوس - توسعه س. کشاورزی آرین توسکا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وآتوس
نماد 30 رقمی توسعه س. کشاورزی آرین توسکا
کد 5 رقمی نماد ATSP1
کد 12 رقمی نماد IRO7ATSP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه س. کشاورزی آرین توسکا
نام لاتین شرکت Arian Toska
کد 4 رقمی شرکت ATSP
کد 12 رقمی شرکت IRO7ATSP0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی