خمهر - مهرکام‌پارس‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خمهر
نماد 30 رقمی مهرکام‌پارس‌
کد 5 رقمی نماد MHKM1
کد 12 رقمی نماد IRO1MHKM0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مهرکام‌پارس‌
نام لاتین شرکت Mehrcam Pars
کد 4 رقمی شرکت MHKM
کد 12 رقمی شرکت IRO1MHKM0009
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری