آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آ س پ
نماد 30 رقمی آ.س.پ
کد 5 رقمی نماد ASPZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ASPZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت آ.س.پ
نام لاتین شرکت A.S.P CO
کد 4 رقمی شرکت ASPZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ASPZ0008
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیرگروه پیمانکاری املاک و مستغلات