تسه0005 - امتیازتسهیلات مسکن مرداد 1400

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تسه0005
نماد 30 رقمی امتیازتسهیلات مسکن مرداد 1400
کد 5 رقمی نماد MZ321
کد 12 رقمی نماد IRO6MSKZ0051
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت امتیازتسهیلات مسکن مرداد 1400
نام لاتین شرکت Mortgage Right0005
کد 4 رقمی شرکت MSKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MSKZ0055
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن