خنصیر - مهندسی‌نصیرماشین‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خنصیر
نماد 30 رقمی مهندسی‌نصیرماشین‌
کد 5 رقمی نماد MNSR1
کد 12 رقمی نماد IRO1MNSR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مهندسی‌نصیرماشین‌
نام لاتین شرکت Nasir Machine
کد 4 رقمی شرکت MNSR
کد 12 رقمی شرکت IRO1MNSR0008
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری