آینده - بازرگانی آینده سازان بهشت پارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آینده
نماد 30 رقمی بازرگانی آینده سازان بهشت پارس
کد 5 رقمی نماد BHEP1
کد 12 رقمی نماد IRO7BHEP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بازرگانی آینده سازان بهشت پارس
نام لاتین شرکت Behesht Pars Co
کد 4 رقمی شرکت BHEP
کد 12 رقمی شرکت IRO7BHEP0001
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه پرورش محصولات و باغبانی