آوا - صندوق س.سهام آوای معیار-س

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آوا
نماد 30 رقمی صندوق س.سهام آوای معیار-س
کد 5 رقمی نماد AVAF1
کد 12 رقمی نماد IRT3AVAF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.سهام آوای معیار-س
نام لاتین شرکت Ava ETF
کد 4 رقمی شرکت AVAF
کد 12 رقمی شرکت IRT3AVAF0003
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام