آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کلر
نماد 30 رقمی کلر پارس
کد 5 رقمی نماد CHPZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3CHPZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کلر پارس
نام لاتین شرکت Chlor Pars
کد 4 رقمی شرکت CHPZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3CHPZ0009
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود