شصفها - پتروشیمی‌ اصفهان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شصفها
نماد 30 رقمی پتروشیمی‌ اصفهان‌
کد 5 رقمی نماد PESP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PESP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی‌ اصفهان‌
نام لاتین شرکت Isfahan Pertr.
کد 4 رقمی شرکت PESP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PESP0002
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود