صاف فیلم52 - مرابحه صاف فیلم کارون051116

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/01/29 06:11:21
آخرین قیمت 1030000.0000 0
اولین قیمت 1030000.0000 0
بیشترین قیمت 1030000.0000 0
کمترین قیمت 1030000.0000 0
قیمت پایانی 1030000 0
قیمت پایانی روز قبل 1030000
حداکثر قیمت مجاز 1081500.00 5
حداقل قیمت مجاز 978500.00 -5
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 0 0
تعداد فروش 0 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی صاف فیلم52
نماد 30 رقمی مرابحه صاف فیلم کارون051116
کد 5 رقمی نماد FI021
کد 12 رقمی نماد IRB3FI0205B1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه صاف فیلم کارون051116
نام لاتین شرکت SaafFilm2MRB270205
کد 4 رقمی شرکت FI02
کد 12 رقمی شرکت IRB3FI0205B2
بازار بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه

تبادل نظر

بازگشت به ابتدا