غرب06 - مرابحه پدیده شیمی غرب 14060704

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/01/29 06:11:21
آخرین قیمت 967130 -0.95
اولین قیمت 967130.00 -0.95
بیشترین قیمت 967130 -0.95
کمترین قیمت 967130 -0.95
قیمت پایانی 976420 0
قیمت پایانی روز قبل 976420
حداکثر قیمت مجاز 1025240.00 5
حداقل قیمت مجاز 927600.00 -5
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 30000
حجم فروش 0 30000
تعداد خرید 0 2
تعداد فروش 0 1

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی غرب06
نماد 30 رقمی مرابحه پدیده شیمی غرب 14060704
کد 5 رقمی نماد PS2Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3PS020671
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه پدیده شیمی غرب 14060704
نام لاتین شرکت GharbMRB270926
کد 4 رقمی شرکت PS02
کد 12 رقمی شرکت IRB3PS020675
بازار بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه

تبادل نظر

بازگشت به ابتدا