نوری - پتروشیمی نوری

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی نوری
نماد 30 رقمی پتروشیمی نوری
کد 5 رقمی نماد NORI1
کد 12 رقمی نماد IRO1NORI0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی نوری
نام لاتین شرکت NORI Petrochemical
کد 4 رقمی شرکت NORI
کد 12 رقمی شرکت IRO1NORI0008
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود