خکمک - کمک‌فنرایندامین‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خکمک
نماد 30 رقمی کمک‌فنرایندامین‌
کد 5 رقمی نماد INDM1
کد 12 رقمی نماد IRO1INDM0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کمک‌فنرایندامین‌
نام لاتین شرکت Indamin
کد 4 رقمی شرکت INDM
کد 12 رقمی شرکت IRO1INDM0006
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری